Verslag van de Natuurdag op het Leusveld, 11 juni 2017.

De Natuurdag op het Leusveld, het prachtige landgoed aan de Rhienderensestraat tussen Brummen en Hall, werd door Natuurmonumenten, met medewerking van de Vroolijke Frans uit Broek en heel veel “groene” organisaties uit Brummen en omstreken voor de tweede keer georganiseerd.

Onze Steenuilenwerkgroep liet zich uiteraard van haar beste kant zien met het bemensen van een informatiekraam waar belangstellenden terecht konden voor informatie. Men kon daar van dichtbij kon zien hoe de kasten die wij ophangen en onderhouden,  er van binnen uit zien.   Nadat met vereende krachten de kraam met volledige “bepakking” van een niet in het oog lopende plaats naar het toegangspad was verplaatst, informeerden tientallen mensen naar de mogelijkheid tot het plaatsen van een kast, en oude contacten werden vernieuwd en nieuwe gemaakt.

De organisatie had ons naast een kraampje een zogenaamde biertafel ter beschikking gesteld om uilenballen te pluizen. De gebruikte uilenballen, vanwege de inhoud afkomstig van vooral de kerkuil, ( het maagsap van de steenuil schijnt zo sterk te zijn dat er ook van de botjes niet veel overblijft), gaven na noeste arbeid hun geheimen prijs: schedeltjes van woelmuizen en spitsmuizen, werveltjes van de ruggengraat, zo klein dat je ze alleen goed zag met een loep of met de door Thom meegebrachte stereomicroscoop, de ribbetjes van een muis die iets dikker zijn dan een mensenhaar, alles heel fragiel.
Jan Loonstra had zijn talenten gebruikt om een pluisdiploma te maken, dat iedere jeugdige deelnemer aan het uilenballen pluizen uitgereikt kreeg, met officiële handtekening van de voorzitter van de jury. Groot succes (van de 20 diploma’s bleven er maar 2 over)! De diploma's werden aan zeer enthousiaste kinderen, die soms niet genoeg kregen van weer een nieuwe ontdekking, als beloning uitgereikt.